รายละเอียดหนังสือ
"ทำไมต้อง...ธุรกิจเครือข่าย"
ผู้แต่ง : สุพร กาลรักษ์
สำนักพิมพ์ : พริ้น ซิตี้
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 658.84 โรงเรียนสอนธุรกิจ
เลขเรียกหนังสือ : 658.84
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 153
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 169
เลข ISBN: 978-616-91338-2-7
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 09 กรกฏาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10030141ว่างห้องสมุด จอง
20030142ว่างห้องสมุด จอง
30030143ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การขายตรง
2การจัดการขาย