รายละเอียดหนังสือ
การปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจ 10 ชนิด
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการเพชรกะรัต
สำนักพิมพ์ : เพชรกะรัต
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 634 สวนผลไม้
เลขเรียกหนังสือ : 634 ก-ก
เลขผู้แต่ง: ก-ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ ฯ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 232
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 240
เลข ISBN: 974-93788-4-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 09 กรกฏาคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10030122ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ไม้ผล