รายละเอียดหนังสือ
" ไอรัก " คืออะไร
ผู้แต่ง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา
หมวด : พร พระราชนิพนธ์
หมู่ : พร พระราชนิพนธ์
เลขเรียกหนังสือ : พร ท-อ
เลขผู้แต่ง: ท-อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2536
จำนวนหน้า: 120
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 978-616-7308-67-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 28 มกราคม 2562
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10029794ว่างห้องสมุด จอง
20029795ว่างห้องสมุด จอง
30029796ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***