รายละเอียดหนังสือ
(1ฉ)
ผู้แต่ง : ดอยด์, บ๊อบ
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ
หมวด : 100 ปรัชญา
หมู่ : 153.42
เลขเรียกหนังสือ : 153.42 ด-ค
เลขผู้แต่ง: ด-ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
-
สถานที่พิมพ์: อมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 192
ลักษณะหนังสือ: -
ชื่อชุด: -
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 978-616-387-401-6
รายการโยง: -
วันที่วิเคราะห์: 22 มิถุนายน 2560
หมายเหตุ: -

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10040328ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***