รายละเอียดหนังสือ
หยดน้ำในกองไฟ
ผู้แต่ง : สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ : ดิ วันโอวันเปอร์เซ็นต์
หมวด : 800 วรรณคดี
หมู่ : 895.91301 รวมเรื่องสั้นไทย
เลขเรียกหนังสือ : 895.91301 ส - ห
เลขผู้แต่ง: ส - ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
-
สถานที่พิมพ์: กทม.
ปีที่พิมพ์: 2557
จำนวนหน้า: 176
ลักษณะหนังสือ: -
ชื่อชุด: -
ราคาหน้าปก: 160
เลข ISBN: 978-616-92038-0-3
รายการโยง: -
วันที่วิเคราะห์: 24 สิงหาคม 2558
หมายเหตุ: เรื่องสั้นไทย

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10039027ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***