รายละเอียดหนังสือ
DIY Hanging plante ไอเดียสวนแขวนแสนง่ายทำได้เอง
ผู้แต่ง : อิศรา แพงสี
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 712.6
เลขเรียกหนังสือ : 712.6 อ - D
เลขผู้แต่ง: อ - D
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: ก.ท.ม
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 120
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด: -
ราคาหน้าปก: 235
เลข ISBN: 978-616-387-332-3
รายการโยง: -
วันที่วิเคราะห์: 09 กรกฏาคม 2562
หมายเหตุ: -

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10012921ว่างห้องสมุด จอง
20000172ว่างห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การจัดสวน
2สวนแขวน