รายละเอียดหนังสือ
"กิน" น้ำ ชะลอวัย
ผู้แต่ง : มูราด , ฮาวเวิร์ด , เขียน
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์สุขภาพ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 615.853
เลขเรียกหนังสือ : 615.853 ม - ก
เลขผู้แต่ง: ม - ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
ธีร์ ทิพกฤต , ผู้แปล
สถานที่พิมพ์: ก.ท.ม.
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 308
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด: ชีวิตและสุขภาพ ลำดับที่ 148
ราคาหน้าปก: 255
เลข ISBN: 978-616-207-504-9
รายการโยง: -
วันที่วิเคราะห์: 09 กรกฏาคม 2562
หมายเหตุ: -

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ผิวหนัง--การดูแลและสุขวิทยา
2การรักษาด้วยน้ำ
3การชะลอวัย
4การเสริมสวย